Ski areál Fajtův kopec

Ski areál Fajtův kopec se nachází ve Velkém Meziříčí, které leží v samotném srdci Českomoravské vysočiny. Dostupnost tohoto střediska je vzhledem k přímému napojení na dálnici D1 výborná. (Ski areál má výborné dopravní spojení přímo z dálnice D1.) Přímo v areálu je možné využít parkoviště s kapacitou 200 míst. Lyžařské středisko se nachází v nadmořské výšce 550 m. Fajtův kopec nabízí moderní a plně vybavený lyžařský areál.
Ski areál ve Velkém Meziříčí je vyhledávanou lokalitou pro svoji vynikající dostupnost a příjemné prostředí. Na své si přijdou příznivci sjezdového lyžování, snowboardingu, běžkaři, ale uspokojí i ty, kteří dávají přednost pěší turistice. Sportovci, výletníci a nejen oni se mohou osvěžit ve skibaru či v restauraci.

 • V době konání tréninků sjezdařského oddílu Ski klubu Velké Meziříčí mají závodníci a trenéři přednost na vleku.
 • V době do 8.30 je vlek a sjezdovka zcela vyhrazena pro tréninky Ski klubu Velké Meziříčí a turnikety neakceptují jiné než klubové pernamentky.

Naše sjezdovky:

 1. Sjezdovka – hlavní délka 430m, převýšení 85m
 2. Sjezdovka – tréninková délka 410m, převýšení 85m
 3. Sjezdovka - dětská délka 110m, převýšení 20m

Závěrečné ukončení Lyžařské školy 2021/2022

Lyzarska-skola-2021-2022-spolecnaV neděli 30. 1. 2020 ukončili účastníci Lyžařské školy výuku závěrečnými soutěžemi.

Celkem se Lyžařské školy zúčastnilo 60 dětí pod vedením 17 instruktorů a instruktorek SKI klubu VM. Další výuka lyžařské školy bude probíhat individuálním způsobem.

Všem moc děkujeme a na další školáky se opět těšíme :-)

Ochrana osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Správce:

 

SKI KLUB Velké Meziříčí s.r.o.
Fajtův kopec 1741
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 27699595
+420 724 425 848
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

Na akcích pořádaných správcem (např. školení, worshopy, dny otevřených dveří) může správce pořizovat audiovizuální záznamy (fotografie, video) a ty používat ke svým marketingovým účelům.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům -  uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správcev určitýchpřípadech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.

Podzimní schůze členů SKI VM

 

logo SkiVMVážení přátelé,

dovolte, abych vás pozval na podzimní členskou schůzi Ski klubu Velké Meziříčí, která se bude konat v pátek 15. 10. 2021 v 18.00 hod v restauraci na Fajtově kopci.

Vzhledem ke skutečnosti, že se scházíme po dlouhé době a musíme schvalovat důležité dokumenty, vás žádám, abyste si udělali čas a schůze se zúčastnili.

Dovolte, abych vám sdělil, že na základě rozhodnutí výboru Ski klubu se do letošní sezóny převádí veškeré odpracované brigádnické hodiny ze sezóny minulé, ale i hodiny neodpracované a také restriktivní rozhodnutí výboru.

Kdo tedy nemá hotové brigády z loňského roku a chce lyžovat, tak má čas do konce listopadu se spojit s Jirkou a na brigádu se domluvit.

Dále nezapomeňte, že je vaší povinností i úhrada členského příspěvku a účast na členské schůzi alespoň 1x za rok.

Za účast se počítá i plná moc udělená jinému členovi Ski klubu, ale jen tehdy pokud se nebude opakovat dva roky po sobě.

pdfPLNÁ MOC ke stažení zde

Pro připomenutí uvádím výši členských příspěvků:

do 15 roků včetně 700,- Kč
do 60 roků včetně 1300,- Kč
nad 60 let 700,- Kč

Kdo si nevíte rady, volejte L. Cejpková 603 769 963. Vybírat se bude 1 hodinu před členskou schůzí a po ukončení schůze.

Dále lze uhradit na účet Fio banka 2101215667/2010, do poznámky uveďte vaše jméno. Příspěvky je nutno uhradit do 30. 11. 2021.

Program schůze:
Zahájení, návrh programu a volba mandátové komise.
2. Zpráva o hospodaření 2019-2021 a návrh účetní závěrky.
3. Zpráva o činnosti výboru SKI KLUBU.
4. Zpráva o činnosti za uplynulé období a plány na další sezonu.
5. Sportovní činnost v létě 2021 a nová sezóna.
6. Různé.
7. Diskuze.
8. Usnesení.

Na schůzi vás zve

Ing. Jiří Novotný
Předseda klubu

Objížďka - uzavření silnice Nad Gymnáziem

logo SkiVM

Vážení přátelé,

v letních měsících bude uzavřena silnice Nad Gymnáziem. Tímto Vám nabízíme objízdnou trasu vhodnou pro osobní automobily. Pro větší dopravní prostředky prosím využijte silnici přes obec Lhotky.

Děkujeme za Vaší přízeň!

Ski Klub Velké Meziříčí

 

 

Objížďka 01

Objížďka 02

Uzavření areálu sjezdovky pro veřejnost

logo SkiVM

Vážení přátelé,

v neděli 10. 1. je vstup do areálu zakázán z důvodu zasněžování.

Děkujeme za pochopení!

Lyžařská škola 2021

logo SkiVM

Kvůli aktuální epidemické situaci jsme bohužel nuceni začátek velké lyžařské školy a otevření areálu prozatím odsunout. Pevně doufáme, že po čtvrtečním zasedání Vlády ČR budeme mít více informací. O aktuálním stavu a novém termínu zahájení kurzu Vás budeme co nejdříve informovat na našich stránkách a na facebooku
Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzkou shledanou!

6.1.2021

 

Zrušení podzimní schůze členů SKI VM!

 

logo SkiVMVážení členové SKI klubu Velké Meziříčí,

na základě nařízení vlády ČR a a zavedených opatření jsme nuceni zrušit členskou schůzi Ski klubu VM, která se měla konat dne 9. 10. 2020 v restauraci na Fajtově kopci.

Příspěvky bude vybírat paní Cejpková Libuše ve dnech 9. 10. a 16. 10. v době od 18.00 - 19.00 u restaurace na Fajtově kopci !!!

 
Příspěvky:

 • do 15 let včetně .....700,- Kč
 • do 60 let včetně 1300,- Kč
 • a dále 700,- Kč.

S případě dotazů ohledně platby volejte paní L. Cejpkovou na telefonní číslo 603 769 963. Příspěvky lze uhradit na účet Fio banka 2101215667/2010. Do poznámky uvéďte své jméno a případně i jméno za toho, za koho příspěvek hradíte. Pouze vyjímečně lze po dohodě na výše uvedeném telefonu dohodnout i jinou variantu! Příspěvky je možné uhradit pouze do 30.11. 2020 !!! Po tomto datu to již není možné.

Děkujeme za pochopení.

 

Ski areál Fajtův kopecVelké Meziříčí
 • Výborné napojenína dálnici D1
 • 3 sjezdové tratěk dispozici
 • Délka svahu430 m
 • 200 parkovacích
  míst
  u sjezdovky
 • Rozhlednapřímo u svahu
 • Restauracea ubytování
Provozovatel

SKI KLUB Velké Meziříčí s.r.o. Fajtův kopec 1741
594 01 Velké Meziříčí

Kontakt

+420 566 523 458 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Buďte s námi v kontaktu
Sledujte náš
facebook

F

Mediální partneři
Hitrádio VysočinaRádio Kiss HadyRádio KrokodýlMusic DataVelkomeziříčskoTopkarmotoMoravská televizeAsociace lanové dopravy
Partneři projektu
Kraj VysočinaMládež kraj VysočinaEvropské strukturální a investiční fondyFond Vysočiny
Nahoru