Ceník jízdného

Ceníky jízdního budou upřesněny před začátkem lyžařské sezóny 2017/2018.

Informace a pokyny pro návštěvníky

 1. Zakoupení jízdenky se účastník přepravy zavazuje respektovat přepravní řád, pokyny obsluhy lyžařského vleku, značky, piktogramy a tabule. Provozovatel vleku neodpovídá za škodu vzniklou v důsledu jejich pořušení nebo nerespektování.
 2. Při nedodržení nařízení provozovatele, zejména při porušování přepravního řádu, zneužívání jízdenky na vleku, při jízdě mimo vyznačené tratě, předbíhání či nedbání pokynů obsluhy si provozovatel vyhrazuje právo uzavřít provoz.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít provoz lyžařského vleku a sjezdové tratě při poruchách, naděrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie, a to bez náhrady.
 4. Provozovatel si vyhrazuje přávo na případnou změnu ceníku, provozní doby lyžařského vleku a jízdního řádu. Aktuální informace budou vyvěšeny na pokladně vleku a na www.skivm.cz
 5. Při zneužití jízdenky, zejména při neoprávněném používání dětské jízdenky, bude majiteli odebrána, a to bez náhrady
 6. Držitel jízdenky je povinen ji na požádání předložit ke kontrolo obsluze vleku.
 7. Pohyb návštěvníků na sjezdovce, snowparku a běžeckých tratích jen na vlastní nebezepčí.
 8. Po ukončení provozu vleku platí zákaz vstupu na sjezdovku z důvodu pravidelné strojové úpravy.

10 základních pravidel chování na sjezdovce schválených
Mezinárodní lyžařskou federací (FIS)

 1. OHLEDUPLNOST K JINÝM - Každý lyžar a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST - Každý lyžar a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních. Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnosttem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám a také hustotě provozu.
 3. VOLBA SMĚRU - Má-li lyžař nebo snowboardista možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul srážce s lyžařem nebo snowboardistou, pohybujícím se na svahu pod ním.
 4. PŘEDJÍŽDĚNÍ - Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře nebo snowboardisty.
 5. PŘEDJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY - Lyžař a snowboadista vjíždějící na sjezdovku anebo předjíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se zachovat při každém zastavení.
 6. ZASTAVENÍ - Lyžař a snowboadista nesmí zastavit, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech ránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař a snowboardista na sjezdovce co nejrychleji zvednout.Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 7. STOUPÁNÍ - Lyžař nebo snowboardista stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař nebo snowboardista po sjezdovce pěšky.
 8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE - Všichni lyžaři a snowboardisté musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a singalizaci.
 9. V PŘÍPADĚ NEHODY - Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
 10. IDENTIFIKACE - Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

 

Ski Klub Velké Meziříčí, s.r.o.
Fajtův Kopec 1741
594 01  Velké Meziříčí
IČ: 276 99 595
DIČ: CZ27699595
Odpovědný vedoucí: Jiří Pálka