ROZHLEDNA

Podpis smlouvy o dílo na výstavbu rozhledny na Fajtově kopci

SchuzeV pátek 9.5. 2014 proběhl v sídle Ski klubu Velké Meziříčí slavnostní podpis smlouvy o dílo na výstavbu rozhledny na Fajtově kopci a byla zahájena sbírka na její podporu. Podpisu se kromě členů Ski klubu zúčastnil i starosta Velkého Meziříčí Ing. Radovan Necid a místostarosta Josef Komínek.

Sbírku zahájil představením jejích pravidel předseda Ski klubu Ing. Jiří Novotný. Prvními dárci se stali starosta a místostarosta Velkého Meziříčí, kteří věnovali sbírce po 3.000,- Kč.

Na dotazy hostů a novinářů dále odpovídal Ing. Jiří Novotný

V jakém stádiu je projekt rozhledny?

Od našeho posledního rozhovoru jsme podstatně dále. V měsících březnu a dubnu probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby rozhledny. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem a nejlepší nabídku podala firma Atika – Lysý s.r.o., která s námi v pátek podepsala smlouvu o dílo na stavbu rozhledny.

 

Jaká je konečná podoba projektu a je možno do něj nahlédnout?

Konečná podoba je prakticky stejná jako ta, kterou všichni známe z původních návrhů. Došlo k drobným změnám v konstrukci, které vyplynuly ze statických výpočtů a drobné vizuální změny doznala i spodní obslužná část.

Pokud by měl někdo zájem nahlédnout do projektu, tak je k dispozici na Fajtově kopci, kde po domluvě s naším správcem areálu Jirkou Pálkou je možno se do projektu podívat.

 

Proč pořádáte sbírku?

Důvodem je vysoká finanční náročnost tohoto projektu. Řeknu otevřeně, že jsme tento projekt vždy prezentovali jako projekt, který je určen všem občanům Velkého Meziříčí. Od začátku jsme se takto chovali. Občané se vyjadřovali k výběru nejlepší architektonické podoby, naslouchali jsme jejich připomínkám a přáním. K projektu se vyjadřovalo i město prostřednictvím rady a zastupitelstva.

Sbírkou chceme dokončit určitou sounáležitost velkomeziříčských občanů s rozhlednou, kdy se i oni mohou stát těmi, kteří se přímo zaslouží o to, že tento projekt bude úspěšně završen a jejich jméno bude vždy spojeno s výstavbou rozhledny. Navíc jejich dar bude vlastně jakousi investicí do budoucnosti, kterou si budou moci vybrat svými volnými návštěvami.

 

Jak budou použity finanční prostředky shromážděné sbírkou?

Zde je nutno uvést na úvod, že sbírka je řádně povolena Krajským úřadem a má i svůj speciální sbírkový účet. Všechny prostředky shromážděné sbírkou budou použity bez výjimky na přímé financování nákladů na rozhlednu. Financování bude zcela transparentní a o průběhu sbírky, jakož i o jejím průběžném finančním stavu, budeme zveřejňovat informace na našich webových stránkách www.skivm.cz.

 

Kdy začnete?

Doufám, že co možná nejdříve. Za rok totiž musí být projekt dokončen a my samozřejmě chceme v zimě jezdit, takže času opravdu není nazbyt.

 

Jak bude sbírka probíhat?

Vše najdete v pravidlech, ale ve stručnosti. Přispět můžete jakoukoliv částkou, nicméně dárci od 200,-Kč budou zveřejněni na Tabuli dárců, která bude umístěna přímo na stěně rozhledny. Ti, kteří darují 500,-Kč a více, získají na 10 let možnost kdykoli rozhlednu navštívit v doprovodu jedné osoby.

Ti co dají min. 2.000,-Kč, budou mít tyto výhody ještě dále rozšířené o to, že jejich doprovod může čítat 4 osoby a jejich jméno bude zveřejněno, kromě tabule dárců i na jednom ze schodů rozhledny na nerezové tabulce. Pokud si potom někdo vybere konkrétní číslo schodu, bude si muset připlatit ještě 1.000,-Kč navíc. Tuto možnost mají samozřejmě i podnikatelé a firmy.

S pořádáním sbírky nám velice pomáhá Městský úřad. Centrum sbírky je ve vestibulu radnice na infocentru, kde bude umístěna hlavní pokladnička sbírky a veškeré propagační a informační

materiály.

Nejlepší a přímé informace samozřejmě získáte od pracovnic infocentra.

Druhá pokladnička je přímo na Fajťáku v restauraci.

Peníze můžete vhodit do pokladničky, složit v hotovosti, nebo poslat na účet.

 

Co vzkážete těm, kteří uvažují o tom, že by vám přispěli?

Samozřejmě je požádám o to, aby tak udělali. Chci jim říci, že je tady 160 jejich spoluobčanů, členů Ski klubu, kteří dali do zástavy výsledky svojí dlouholeté dobrovolné práce proto, aby tento projekt mohl vzniknout. Prokázali tím obrovskou odvahu a odhodlání. Podpořte je, prosím, v tomto jejich úsilí a pomozte nám dle svých možností.

Přečtěte si pravidla sbírky a zjistíte, že máte možnost se stát tím, kdo bude mít na existenci rozhledny přímý podíl a bude mít možnost se svojí velkorysostí i pochlubit. Váš dar nebude zapomenut a stanete se jakýmisi spolupodílníky tohoto díla.

 

Dovolte, abych na závěr poděkoval všem dárcům.

Ing. Jiří Novotný

Předseda Ski klubu Velké Meziříčí