Akce na Fajtově kopci

Podzimní schůze Ski klubu Velké Meziříčí

restaurace

Vážení členi Ski klubu Velké Meziříčí.

 

dovolujeme si Vás pozvat na jarní schůzi, která se koná dne 13. října 2017 v 18:00 v restauraci na Fajtově kopci.

Na schůzi se budou vybírat hodinu předem členské příspěvky, a to ve výši 1300,-Kč/700,-Kč + příspěvky SLČR: 100,-Kč/300,-Kč. Pokud se nebudete moc zúčastnit schůze, můžete příspěvky zaplatit paní Libuši Cejpkové do 31.října.

Program schůze Ski klub Velké Meziříčí

  1. Úvod
  2. Volba komisí
  3. Zpráva o průběhu letní sezóny
  4. Zpráva o sportovní činnosti
  5. Zpráva o hospodaření
  6. Plán činnosti investování a sportovní aktivitě
  7. Diskuze
  8. Usnesení
  9. Závěr

Těšíme se na vaši účast!